[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các quốc gia và địa khu sau đây ở hải ngoại tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm giảng chân tướng toàn cầu qua điện thoại (06); Nhóm giảng chân tướng nền tảng RTC (09); Các đệ tử Đại Pháp đang du học ở nước ngoài; Trang web thoái đảng toàn cầu; Nhóm giải cứu toàn cầu; Nhóm học Pháp trong hạng mục giảng chân tướng toàn cầu nhánh 911; Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 907; Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 902 (02); Nhóm giảng chân tướng qua mạng Internet; Nhóm phát chính niệm trong hạng mục giải cứu toàn cầu; Nhóm giảng chân tướng qua tin nhắn MMS và SMS; Nhóm kỹ thuật của trung tâm thoái đảng toàn cầu; Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu; Vùng Balkan ở Châu Âu

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/海外大法弟子恭祝师尊新年好-29条–435757.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share