[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Singapore, Việt Nam và Thái Lan tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thái Lan (02); Singapore (03); Nhóm giảng chân tướng nền tảng RTC tại Việt Nam; Đệ tử Đại Pháp Đại lục tạm trú tại Thái Lan (14); Suphan Buri, Thái Lan; Việt Nam (03); Bangkok, Thái Lan (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/新加坡、越南、泰国大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435756.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share