[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở miền Trung nước Mỹ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chicago (06); Ohio; Michigan (02); Missouri (05); Kansas (02); Iowa; Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 902 tại Missouri (03); Minnesota (04)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/美中地区大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435759.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share