[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Hà Lan, Pháp, Áo và Thụy Sĩ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Lan (07); Pháp (08); Áo (03); Thụy Sĩ (04)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/435761.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share