[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở miền Nam nước Mỹ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Houston;  Austin, Texas; Dallas, Texas; Arkansas; Texas; Oklahoma; Tennessee; Kentucky

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/美南地区大法弟子恭祝师尊新年好-8条–435906.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share