[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Hoa Kỳ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ (04); Hãng phim Tân Thế Kỷ (02); Pittsburgh; Stephenville; Orlando, Florida; Saipan (03); Guam; Long Island; Miền Bắc Hoa Kỳ; St. Lewis; Texas; Cincinnati, Ohio; Miền Tây Hoa Kỳ; Nam Carolina

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/美国大法弟子恭祝师尊新年好-14条–435907.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share