[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây tại hải ngoại tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại (04); Đệ tử Đại Pháp tham gia các lớp học Pháp Luân Công trực tuyến bằng hơn 13 ngôn ngữ; Nhóm giảng chân tướng trong tổ chuyên án 910; Nhóm học Pháp trên nền tảng DHT; Nhóm giảng chân tướng nền tảng DHT (05); Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 902 (02); Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 908 (02); Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu (06); Nhóm giảng chân tướng toàn cầu phía Tây Hoa Kỳ (02); Nhóm giảng chân tướng toàn cầu nhánh 911;Nhóm giảng chân tướng nền tảng DHT nhánh 703; Nhóm giảng chân tướng qua mạng Internet (02); Nhóm giảng chân tướng qua tin nhắn MMS nhánh 909; Nhóm học Pháp buổi sáng nền tảng RTC; Trung tâm thoái đảng toàn cầu; Hạng mục WBS của Trung tâm thoái đảng toàn cầu; Nhóm giảng chân tướng nền tảng RTC


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/海外大法弟子恭祝师尊新年好-34条–436061.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share