[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Diên Biên (04); Tứ Bình (06); Liêu Nguyên (03); Tùng Nguyên (03); Bạch Thành (01); Bạch Sơn (04); Thông Hóa (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435965.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share