[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: trấn Tạo Thị, Thiên Môn; trấn Nhạc Khẩu, Thiên Môn (2); Thiên Môn; Vũ Hán (6); Hồ Bắc (2); Hoàng Cương; Hiếu Cảm; Hồng Hồ, Kinh Châu.

Nhóm học Pháp ở: trấn Tạo Thị, Thiên Môn; trấn Nhạc Khẩu, Thiên Môn; Thiên Môn; trấn Can dịch, Thiên Môn; Vũ Xương, Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435721.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share