[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (03); Lục Doanh Môn, Phong Đài (02); Bách Vạn Trang, Nguyệt Đàn, Tây Thành; Xương Bình (06); Nguyệt Đàn, Tây Thành; Thái Dục, Đại Hưng (02); Trường Tử Doanh, Đại Hưng

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/北京大法弟子恭祝师尊新年好-17条–435711.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share