[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (02); Đồng Nam (07); Vĩnh Xuyên; Thị trấn Thái An, Đồng Nam; Thị trấn Ngọa Phật, Đồng Nam; Thị trấn Đường Bá, Đồng Nam; Thị trấn Ngọc Khê, Đồng Nam; Thị trấn Cổ Khê, Đồng Nam; Thị trấn Mễ Tâm, Đồng Nam; Thị trấn Tiểu Độ, Đồng Nam; Nam Ngạn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435724.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share