[MINH HUỆ 31-12-2021] Đại Pháp hồng truyền, ban phúc cho chúng sinh, người tu luyện Đại Pháp thuộc các ngành nghề chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt, tại cõi trọc thế hồng trần mang đến ánh sáng và hy vọng cho chúng sinh. Nhân dịp năm mới 2022, đệ tử Đại Pháp thuộc các ngành nghề tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Chúng con cảm tạ Sư tôn đã truyền Đại Pháp từ bi cứu độ chúng sinh. Dưới đây là lời chúc năm mới gửi đến Sư tôn đến từ đệ tử thuộc các ngành bưu điện, viên chức nhà nước, mỏ dầu, tài chính, khai thác mỏ, lâm nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tài vụ, trị liệu, đường sắt, kinh doanh cá thể, kiến trúc, thuế vụ, than đá, xuất bản, công nghệ thông tin, nông nghiệp. Lời chúc đến từ các khu vực dưới đây.

Viên chức nhà nước thuộc khu tự trị dân tộc Triều Tiên Duyên Biên thuộc tỉnh Cát Lâm; ngành bưu chính ở Liêu Ninh; huyện Nhâm Khâu thuộc Thương Châu tỉnh Hà Bắc và mỏ dầu Hoa Bắc; ngành tài chính ở Đại Lục; Thái An, tỉnh Sơn Đông (3); cục lâm nghiệp Lâm Khẩu thuộc Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang; hệ thống chăm sóc sức khỏe huyện Tân, thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; hệ thống tài vụ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (2); hệ thống điều trị y tế ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh; đệ tử kinh doanh cá thể ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (2); hệ thống đường sắt ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc; ngành thực phẩm tỉnh Liêu Ninh (2); mỏ dầu Hoa Bắc; mỏ dầu Thanh Hải (2); mỏ dầu Trung Nguyên thuộc Bộc Dương, tỉnh Hà Nam; ngành kiến trúc thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; tập đoàn Duyễn Khoáng tỉnh Sơn Đông (3); hệ thống chăm sóc sức khỏe Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; hệ thống xây dựng thành phố tại Bắc Kinh; hệ thống tài chính quận Đông Xương thuộc Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; hệ thống thuế vụ tại Ninh Hạ; mỏ dầu Hoa Bắc; hệ thống thuế vụ; hệ thống viên chức nhà nước ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; mỏ dầu Liêu Hà, tỉnh Liêu Ninh; hệ thống than đá ở Đại Lục; hệ thống trị liệu sức khỏe tỉnh Cam Túc; ngành xuất bản ở Bắc Kinh; ngành công nghệ thông tin ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; ngành nông nghiệp ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/中国大陆17个行业的大法弟子恭祝师尊新年好-33条–436031.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share