[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thanh Đảo (9); Giao Châu (3); khu phát triển Thanh Đảo; một đệ tử ở vùng ngoài đang làm việc ở Thanh Đảo.

Nhóm học Pháp ở: khu phát triển Thanh Đảo; Thanh Đảo (5).

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/青岛大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435650.htmlĐăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share