[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Liên (8); Trường Hải (2); Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Đại Liên; Khu công nghệ cao Đại Liên (3); Cục tiện ích công cộng Đại Liên; Sân bay Đại Liên; Học viện thiết kế kiến ​​trúc Đại Liên; trấn Long Đường, Khu công nghệ cao Đại Liên; Kim Châu (3); Sa Hà Khẩu.

Điểm tài liệu ở Đại Liên.

Nhóm học Pháp ở Sa Hà Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大连大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435661.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share