[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giai Mộc Tư (17), Khu Đông Bộ Giai Mộc Tư (02); Phú Cẩm, Giai Mộc Tư (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435678.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share