[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tứ Xuyên; Nam Sung (8); Tây Xương, Lương Sơn Châu (2); Cam Lạc, Lương Sơn Châu; Hội Đông, Lương Sơn Châu; huyện Miện Ninh; Miên Dương; Lô Châu (2); Đạt Châu.

Nhóm học Pháp ở Nam Sung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/四川大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435624.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share