[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Y Xuân (10), thành phố Thất Đài Hà (7) , huyện Bột Lợi (2), Tuy Hoá (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435703.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share