[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Xích Phong (14), Hô Luân Bối Nhĩ, Tích Lâm Quách Lặc (3), khu tự trị Bao Đầu, Hô Hoà Hạo Đặc (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435825.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share