[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Côn Minh (6), Khúc Tĩnh, Sở Hùng Châu (10), Châu Hà Khẩu, Châu Kiến Thuỷ, Tây Sơn.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/云南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435822.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share