[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山东大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435704.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share