[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Phủ Thuận, Doanh Khẩu, An Sơn thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435705.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share