[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Giai Mộc Tư, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Giai Mộc Tư (13); huyện Hoa Xuyên (02); thành phố Phú Cẩm (02); Giai Phưởng (01); huyện Thang Nguyên (01); địa khu trung bộ thành phố Giai Mộc Tư (01); địa khu bắc bộ thành phố Giai Mộc Tư (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435862.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share