[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Duy Phường, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy Phường (05); thành phố Gia Thành (07); Hàn Đình (01); huyện Lâm Cù (09); huyện Xương Nhạc (01); khu Duy Thành (01); thành phố Cao Mật (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435875.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share