[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (13); Du Thụ (3); nhóm học Pháp ở Khoan Thành; Đức Huệ; Khoan Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/长春大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435706.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share