[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại quận Cổ Dã (02); đệ tử Đại Pháp tại Phong Nhuận, Ngọc Điền, Tuân Hóa; một đệ tử Đại Pháp tại trung niên tại Phong Nhuận (03); một gia đình có nhiều đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn; đệ tử Đại Pháp tại Phong Nam; đệ tử Đại Pháp tại quận Khai Bình; một đệ tử Đại Pháp tại Phong Nhuận (03); hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Phong Nhuận; một nhóm học Pháp tại Phong Nhuận (02); một đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn (02); một đệ tử Đại Pháp tại quận Lộ Nam; một nhóm học Pháp tại Đông Sơn, quận Khai Bình; một nhóm học Pháp tại quận Khai Bình (02); một đệ tử Đại Pháp tại Hàn Thành, quận Lộ Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435513.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share