[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm học Pháp tại Đại Liên; hai chị em đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên; đệ tử Đại Pháp tại Kim Châu; ba đệ tử Đại Pháp cao, trung, thanh niên tại Đại Liên; đệ tử Đại Pháp Đại Liên (05); một nhóm học Pháp tại quận Cam Tỉnh Tử (02); một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Kim Phưởng, quận Kim Châu; một nhóm học Pháp tại Mã Lan Tử; một nhóm học Pháp tại Sa Hà Khẩu; một nhóm học Pháp tại Bào Nha, Cam Tỉnh Tử; một đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên (03); một nhóm học Pháp tại Đại Liên (02); đệ tử Đại Pháp và người thân tại Đại Liên; một đệ tử Đại Pháp tại khu vực đang phát triển Đại Liên; đệ tử Đại Pháp một gia đình ba người tại Đại Liên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大连大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435516.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share