[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp bốn người tại Cát Thư, thành phố Thư Lan; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm (02); một gia đình bốn đệ tử Đại Pháp tại huyện Vĩnh Cát, thành phố Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp 68 tuổi tại Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp tại quận Xương Ấp; một nhóm học Pháp tại Xương Ấp; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm; một nhóm học Pháp tại Tân Cát Lâm; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Long Đàm; hai chị em đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoa Điện (02); đệ tử Đại Pháp Cát Lâm (02); đệ tử Đại Pháp huyện Vĩnh Cát; một nữ đệ tử Đại Pháp cao niên tại Long Đàm; một gia đình hai đệ tử Đại Pháp tại Long Đàm; ba đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林市大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435510.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share