[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nội Mông Cổ (03); Xích Phong (15); địa khu Tích Lâm Quách Lặc (01); thành phố Thông Liêu (01); khu tự trị Hô Luân Bối Nhĩ (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435459.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share