[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc; Chung Tường, Kinh Môn; Kinh Châu; Thập Yển; Quảng Thủy, Tùy Châu; Giang Ngạn, Vũ Hán (2); Vũ Hán (4); Nghi Xương; Hiếu Cảm; Hoàng Cương (2); Ôn Tuyền, Hàm Ninh; Tùy Châu.

Nhóm học Pháp ở: Quảng Thủy, Tùy Châu; Giang Ngạn, Vũ Hán; An Lục, Hiếu Cảm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435598.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share