[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kê Tây (05); Kê Quan, Kê Tây (04); Mật San, Kê Tây (06); Huyện Kê Đông, Kê Tây (02); Hổ Lâm, Kê Tây (04)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/鸡西大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435501.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share