[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồ Lô Đảo (07); Quận Long Cảng, Hồ Lô Đảo (02); Chùa Vọng Hải, Hồ Lô Đảo; Tân Hà, Hồ Lô Đảo (02); Tuy Trung, Hồ Lô Đảo (05); Hưng Thành, Hồ Lô Đảo (02); Kiến Xương, Hồ Lô Đảo; Hóa Cơ, Hồ Lô Đảo

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/葫芦岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435493.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share