[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Thành phố Chư Thành (04); quận Hàn Đình (02); Duy Phường (07); thành phố Cao Mật (07); Hạp Sơn; Xương Nhạc; Thọ Quang; Lâm Cù (06).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-31条–435534.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share