[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Tần Hoàng Đảo (16); Xương Lê (03); huyện Thanh Long (04); trại Thạch Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/秦皇岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435537.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share