[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tề Tề Cáp Nhĩ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Tề Tề Cáp Nhĩ (10); quận Kiến Hoa; quận Phú Lạp Nhĩ Cơ (08); thành phố Nột Hà; quận Phú Khu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435546.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share