Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-08-2021]

Về thông tri Không cải biến nội hàm của phát chính niệm,”gần đây chúng tôi đã có một buổi chia sẻ riêng về vấn đề này. Bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu chúng tôi đều thực hiện theo yêu cầu của Sư phụ, nhưng trong đó chúng tôi cũng đưa thêm vào một số những điều không phải là lời của Sư phụ. Chúng tôi đã thực hiện phát chính niệm hướng đến phạm vi nhỏ của địa khu của chúng tôi, người điều phối thống nhất chỉ định thời gian, thống nhất nội dung phát chính niệm, cả địa khu chúng tôi vẫn làm như vậy trong hơn 20 năm qua.

Hiện giờ khi đọc thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ công bố, chúng tôi mới thực sự bắt đầu suy ngẫm việc phát chính niệm của chúng tôi trong nhiều năm qua có vấn đề gì hay không? Tại sao hiệu quả của việc phát chính niệm không được rõ ràng và bức hại vẫn tiếp diễn.

Chúng tôi ngộ ra rằng đó là do chúng tôi đã tự ý thêm vào những thứ của cá nhân khi phát chính niệm và không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm. Sư phụ đã từng giảng tại sao Phật giáo biến mất ở Ấn Độ, chính là do nội bộ loạn pháp, chúng tôi học Pháp đã mấy thập niên mà không minh bạch, đều cảm thấy không liên quan đến mình, chúng tôi sẽ không loạn Pháp, sẽ không cải biến Pháp của Sư phụ. Nhưng ngẫm lại mới thấy rằng chúng tôi không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì chẳng phải cũng là loạn Pháp ư?

Sư phụ giảng:

“Loạn Pháp có nhiều loại hình thức, trong đó phá hoại một cách vô ý từ nội bộ học viên là khó nhận ra nhất, mạt Pháp của Thích giáo chính là bắt đầu như thế, bài học giáo huấn này rất sâu sắc.” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ cũng dạy chúng ta:

“Vậy là những tăng nhân đó hễ dùng lời người thường, dùng kiến giải của tự họ để giảng Kinh Phật, hoặc viết thành sách, thì lập tức làm người ta bị dẫn vào cái khung của họ. Họ đặt những định nghĩa cho nội hàm của Kinh Phật. Lời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cao đến thế, nội hàm nhiều đến thế, mà họ đều chưa hề ngộ tới. Tu còn thấp lắm! Vậy mà lời họ giảng, những người tu Phật lại tin; họ chính là dẫn người ta nhập vào và bị hạn cuộc vào cái khung tư tưởng của họ. Hiện tượng loại này, tuy rằng họ hệt như muốn mọi người học Phật, bề mặt là việc tốt, nhưng chẳng phải họ đang phá hoại Phật Pháp sao? Phá hoại Phật Pháp có thể có các hình thức phá hoại khác nhau. Có người phá hoại là vừa nói Ông tốt, vừa can nhiễu Ông. Loại phá hoại này là khó phân biệt ra nhất, khó nhận [rõ bộ mặt] nhất, là ghê gớm nhất. Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni bị thất truyền ở Ấn Độ chính là do nguyên nhân ấy tạo thành.” (Bài học giáo huấn từ Phật giáo, Chuyển Pháp Luân, quyển II)

Sau khi thảo luận giữa các học viên địa phương, chúng tôi quyết định rằng khi chúng tôi cần đặc biệt thanh trừ những sinh mệnh tà ác đằng sau các cơ quan chính phủ như Phòng 610, Ủy ban Chính trị Pháp luật, trại tạm giam, nhà tù, các ngành công an, kiểm sát, tư pháp, lúc phát chính niệm thì niệm khẩu quyết phát chính niệm của Sư phụ, còn ý niệm thì tập trung vào các ngành kia, không hề cho thêm những thứ của bản thân nữa, đây là thể ngộ hiện tại sau khi chia sẻ của chúng tôi.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có gì chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu chia sẻ, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194701.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share