Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-10-2021] Khi đọc kinh văn mới “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” của Sư tôn, tôi đã bị chấn động! Sư phụ giảng:

”Thời khắc cuối cùng các đồ đệ Đại Pháp có hoàn thành sứ mệnh của mình hay không đã không còn xa nữa, đi đâu về đâu, đều ở tự mình! Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở thế gian chính là để tu luyện tốt chính mình, làm tốt sứ mệnh lịch sử là trợ Sư cứu người; xã hội nhân loại hôm nay vẫn tồn tại, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người đó; vẫn chưa thanh tỉnh ư?!” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

Tôi đối chiếu Pháp của Sư phụ, hướng nội tìm bản thân. Trong thời gian hơn một năm chồng tôi qua đời, vào những dịp lễ tết, tình cảm nhung nhớ rất khó để tôi vực dậy. Khi nhìn thấy trên bàn ăn chỉ thiếu một mình ông ấy, tôi lại tựa vào các con mà khóc. Đến ngày giỗ của chồng, tôi lại động tâm, đến nỗi muốn đi viếng mộ (sau khi ngộ ra Pháp lý, tôi đã không đi). Đặc biệt là những ngày trời âm u đổ mưa không thể ra khỏi nhà, nhớ lại khi chồng còn sống, vào những lúc thời tiết thế này, chúng tôi thường cùng nhau học Pháp luyện công, kỷ niệm này khiến tôi thấy buồn. Tôi vẫn còn lấy cái lý của người thường để thoát tội cho mình: “Tình cảm vợ chồng hơn 50 năm, làm sao có thể buông ngay được? Từ từ bỏ vậy.” Trong đoạn thời gian này, tôi rất khó học Pháp luyện công, chứ đừng nói đến chuyện giảng chân tướng cứu người. Lúc đó, tình sâu như biển, tôi đã hoàn toàn quên mất bản thân là đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

”Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi vùng vẫy trong tình, chứ không đoái hiện thệ ước của bản thân ở trong Pháp, dùng lý của người thường để che đậy chấp trước của bản thân, không những hại mình, mà còn bỏ lỡ thời cơ cứu người. Nếu tôi cứ như vậy thì làm sao có thể theo Sư phụ về nhà? Chúng Thần có thể tha thứ cho tôi không? Nghĩ thôi mà thấy sợ!

Ngày hôm đó, tôi đã học thuộc kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ”. Tôi cần phải thời thời khắc khắc ghi nhớ “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” của Sư tôn, lập tức đoạn dứt tơ tình, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, làm tốt ba việc, đường đường chính chính theo Sư phụ về nhà.

Nhị thập lục tải Đại Pháp đồ Ma nạn áp đỉnh đĩnh ngạo cốt
Phu thệ đốn giác tường dục trụy
Thời nhi tình ma bả lộ đổ
Sư tôn “Mãnh hát” chấn Pháp đồ
Lập đoạn tình ti bản tính xuất
Thời bất đãi ngã trợ Sư hành
Sơ tâm bất cải đạp quy đồ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/7/師尊的《猛喝》也喝醒我-432265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196526.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share