Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-12-2017] Tôi thường đọc những bài đồng tu chia sẻ về học thuộc Pháp trên Minh Huệ Net, và cũng thường nghe các đồng tu bên cạnh trao đổi thể ngộ học thuộc Pháp, tôi thực sự rất ngưỡng mộ và nể phục. Học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” dày như thế là điều tôi không dám nghĩ tới, tôi thấy khó, thực sự là quá khó. Tuy mọi người biết là khó nhưng vẫn cứ tiến bước, vui vẻ mà học, dũng mãnh tinh tấn, hòa tan trong Pháp.

Gần đây, khi học Pháp ở nhóm, một đồng tu nói đã đọc bài chia sẻ “Thực sự hối hận khi không học thuộc sách Chuyển Pháp Luân sớm hơn”, anh bèn hạ quyết tâm học thuộc Pháp, không để bản thân phải hối hận về sau, cần phải đột phá trạng thái buồn ngủ khi học Pháp và đổ tay khi phát chính niệm trong thời gian dài, khiến bản thân thực sự học Pháp và đắc Pháp, đồng hóa Đại Pháp. Mọi người đã đọc bài chia sẻ đó, vài đồng tu trong chúng tôi cũng tồn tại vấn đề buồn ngủ khi học Pháp và đổ tay khi phát chính niệm ở những mức độ khác nhau, vậy nên mọi người đều quyết tâm học thuộc Pháp.

Học thuộc Pháp tuy khó, nhưng xác thực đó là phương pháp hiệu quả nhất để chúng ta học Pháp đắc Pháp, đề cao trong Pháp, đồng hóa Đại Pháp. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Thời gian ngày càng ít rồi. Sư phụ giảng:

”Bất yếu đẳng đáo hối hận mạc cập đích thời hậu
Bất yếu nhượng di hám thành vi vĩnh viễn đích di hám”
(Biệt nhượng ngã vi nhĩ di hám, Hồng Ngâm 3)

Tạm dịch:

“Đừng đợi đến lúc hối hận khi đã muộn
Đừng để tiếc hận ấy thành tiếc hận vĩnh viễn”

Về việc khó học thuộc, trong bài viết đồng tu chia sẻ có thể chọn cách học thuộc một hai câu cùng lúc. Khi thuộc rồi, thì học tiếp những câu sau, không truy cầu học thuộc lưu loát cả đoạn hay cả mục.

Đồng tu trong nhóm học Pháp đều nhận thấy chỗ tốt của học thuộc Pháp, và đã bắt đầu học thuộc Pháp. Trải qua vài ngày học thuộc Pháp, hiện tượng học Pháp buồn ngủ và phát chính niệm đổ tay đã ít hẳn đi.

Hai vợ chồng tôi tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể làm được thực sự tĩnh tâm học Pháp, tư tưởng còn xao nhãng khi học Pháp, thỉnh thoảng thêm bớt chữ hoặc đọc sai chữ. Với sự dẫn dắt của các đồng tu trong nhóm học Pháp, chúng tôi cũng bỏ công sức vào học thuộc Pháp.

Cách tôi học thuộc Pháp như sau: đối với câu dài sẽ học thuộc từng câu, đối với câu ngắn sẽ học thuộc hai ba câu cùng một lúc. Đầu tiên, tôi tĩnh tâm xuống đọc vài lượt, sau đó học thuộc từng câu, rồi học thuộc liên tiếp hai ba câu. Sau khi học thuộc vài lượt, tôi lại học phần tiếp theo. Không cầu học nhanh, cũng không sợ bị quên sau khi đã thuộc, chỉ là tĩnh tâm học thuộc Pháp.

Nếu muốn học thuộc Pháp không sai chữ nào, thì nhất định phải dụng tâm mà học, học thuộc với tâm ý chuyên nhất, tập trung tinh thần mà học, tư tưởng không được xao nhãng. Như vậy chính là đang không ngừng gia cường chủ tư tưởng, tăng cường chủ ý thức; cũng khiến cho chủ ý thức ngày càng mạnh, lý giải Pháp ngày càng sâu; giúp bản thân dần dần hòa tan trong Pháp, đồng hóa Đại Pháp.

Học thuộc Pháp thực sự tốt, nên cũng không phải là khó học. Trải qua một đoạn thời gian học thuộc Pháp, tôi cảm thấy chủ ý thức đã được tăng cường, hiện tượng tư tưởng xao nhãng và thêm bớt chữ, đọc sai chữ cũng ít đi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng tôi sẽ ôn lại một lượt những đoạn Pháp đã thuộc, ông nói đôi lúc giật mình tỉnh giấc vẫn thấy bản thân đang đọc thuộc Pháp.

Triêu văn Đạo, tịch khả tử. Sư phụ giảng:

”Con người chờ đợi nghìn vạn năm luân hồi chẳng phải chính vì điều này sao?” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

”Một cá nhân trong tư tưởng đã có Pháp đưa vào rồi, thế thì bộ phận mang chứa Pháp ấy chẳng phải là đồng hoá với Pháp hay sao?” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Gần đây, những bài chia sẻ học thuộc Pháp trên Minh Huệ Net ngày càng nhiều hơn, học thuộc Pháp có rất nhiều chỗ tốt, nên đồng tu học thuộc Pháp ngày càng nhiều. Chúng ta hãy mau chóng hòa tan trong Pháp và đồng hóa Pháp, làm tốt ba việc, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa trong đoạn thời gian Chính Pháp hữu hạn này!

Bên trên là một chút thể ngộ chia sẻ với quý đồng tu để cùng nhau đề cao.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/我們學法小組開始背法了-357740.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share