[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thân Phủ; Đan Đông (6); An Sơn (2); khu Thiết Đông; Phụ Tân; Phủ Thuận (2); Tụ Nham, khu tự trị dân tộc Mãn; Liêu Ninh; Doanh Khẩu; khu Thanh Hà (2); thành phố Liêu Dương; huyện Xương Tú (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431479.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share