[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Hà Bắc, Hành Thuỷ (5), Hàm Đan (6), Hình Đài (3), Thương Châu (5), nhóm học Pháp ở Hình Đài, Vạn Toàn, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431681.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share