[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

An Sơn (4), Đan Đông, Phủ Thuận (7), Thiết Lĩnh (4), Phụ Tân (7), nhóm học Pháp ở Phủ Thuận (2), nhóm học Pháp ở Liêu Dương, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431684.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share