[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư, Bảo Tuyền, Tuy Hoá (4), Y Xuân (8), Mẫu Đơn Giang, nông trường tiền tiến ở Kiến Tam Giang (9), nhóm học Pháp ở Tuy Hoá, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431686.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share