[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp và người nhà minh bạch chân tướng ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh; Trấn Nam Thiệu, Xương Bình (2); Đại Hưng; Bình Cốc; Xương Bình (3); Thập Tam Lăng, Xương Bình; Triều Dương (2); Thông Châu; thị trấn Kiều Tử, Hoài Nhu (2); đường Phục Hưng, Hải Điến; Hải Điến.

Nhóm học Pháp ở Triều Dương.

Điểm luyện công ban đầu ở Công viên Ngọc Uyên Đàm.

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh hiện đang ở hải ngoại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431481.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share