[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thượng Hải (7); tân khu Phố Đông; tân khu Phố Đông và khu Mẫn Hàng; Phổ Đà, khu Mẫn Hàng và tân khu Phố Đông; Tùng Giang (2); Nam Hối; Hoàng Phố; Dương Phố (2); Mẫn Hàng; Kim Sơn; Gia Định.

Nhóm học Pháp ở: tân khu Phố Đông (2); Phố Đông; Tùng Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431602.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share