[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp và người nhà ở Thiên Tân kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thiên Tân (8); Vũ Thanh; Ninh Hà; tân khu Tân Hải (2); Hồng Kiều (2); Hà Tây; khu Bảo Trì; Bắc Thần.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Thanh; Thiên Tân (3); Hồng Kiều.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431560.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share