[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (8); Hồi Long Quan, Xương Bình; Thông Châu (3); Phong Đài (2); Xương Bình (3); Làng đại hội thể thao châu Á, Triều Dương; Diên Khánh; Thuận Nghĩa; Hải Điến.

Nhóm học Pháp ở: Tây Thành, Phòng Sơn, Hải Điến, Triều Dương; Hải Điến, Phong Đài; Đại Hưng.

Một du học sinh ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431608.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share