[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp và người nhà ở Trùng Khánh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trùng Khánh (8); Phụng Tiết (2); Trường Thọ (2); Giang Bắc; Du Bắc; Bích Sơn; Giang Tân.

Nhóm học Pháp ở: Giang Bắc (2);  Bắc Bội (3); Giang Bắc.

Nhóm giảng chân tướng trực diện ở Giang Bắc (2).

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431593.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share