[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thượng Hải (6); Gia Định; Phố Đông (4); tân khu Phố Đông (4); Dương Phố; Mẫn Hàng; tân khu Phố Đông; Phụng Hiền.

Nhóm học Pháp ở tân khu Phố Đông (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431545.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share