[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Các tập thể, tiểu tổ học Pháp, gia tộc, các cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường (05); Chư Thành (04); Thọ Quang (06); Xương Ấp (01); Lâm Cù (01); Khuê Văn (01); An Khâu (01); Hàn Đình (02); Hợp Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431466.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share