[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở vùng nông thôn Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Cao Bì Điếm (4), Kê Tây, Yên Đài, Chiêu Viễn, Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Đại Liên, Nam Sung, huyện Bình Sơn, khu Lăng Thành, Cảo Thành, Tân Tập, huyện Vọng Đô, Cẩm Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431348.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share