[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Tứ Xuyên, Bảo Định, Thành Đô, Trường Xuân, Tần Hoàng Đảo, Ngân Xuyên, Lang Phường, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Vũ Hán, Uy Hải, Lương Sơn, Vũ Thanh, Phúc Kiến, Đại Liên.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/明真相世人恭祝师尊中秋好-17条–431377.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share